Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Μακάριος, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Καβακίδης, εγενήθη το έτος 1962 εν Κατερίνη Πιερίας. Αποπερατώσας τας γυμνασιακάς αυτού σπουδάς εν Θεσσαλονίκη, εκάρη μοναχός υπό του αειμνήστου Αρχιμανδρίτου π. Ιακώβου Παπαδέλη. Διάκονος εχειροτονήθη το 1981 και Πρεσβύτερος το 1986 υπό του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ευθυμίου. Το έτος 1987 απεφοίτησε της Θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ., το δε 1990, αποπερατώσας τας μεταπτυχιακάς αυτού σπουδάς εις το τμήμα Ποιμαντικής της Θεολογικής σχολής, παρηκολούθησε μαθήματα εν τη Νομική σχολή. Το 1990 ίδρυσε την ιεράν ανδρώαν μοναστικήν αδελφότητα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και εξελέγη πρώτος Ηγούμενος αυτής. Το 1996 εχειροτονήθη Επίσκοπος Πέτρας. Την δε 25ην Ιανουαρίου του έτους 2004 εξελέγη υπό της Αγίας Ιεράς Συνόδου Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Η ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ


Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακήν 1η Δεκεμβρίου εἰς τόν Ἱερό Ναό Τιμίας Ζώνης Περιστερίου, τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς κατοικίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου, ἡ Κληρικολαϊκή σύναξη με θέμα τόν προσφάτως ψηφισθέντα ὑπό τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Νόμο Ν.4301 «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών τους στήν Ἑλλάδα». Κατ’αὐτήν ὁ Μακαριώτατος ἀφοῦ παρουσίασε σέ ἁδρές γραμμές τόν νέο νόμο κατ’ ἄρθρον, ἐτόνισε πώς πρόκειται δι’ ἕναν κακόν - ἀντιδημοκρατικό – νόμο, ὁ ὁποῖος σέ καμμία περίπτωση δέν ἀφορᾷ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τά μέλη της, σύμφωνα μέ τήν σαφῆ ἀναφορά τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἐν λόγῳ νόμου. Ἀκολούθως ἀνέπτυξε δι’ ἐπιχειρημάτων τήν διαχρονική θέση τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν ἑλληνική πολιτεία καί τήν συνταγματική κατοχύρωση αὐτῆς, καθώς καί τό ἀνενδεές τῆς περαιτέρω ἀναγνωρίσεως αὐτῆς ὑπό τοῦ κράτους. Τήν Σύναξη παρηκολούθησαν ὑπέρ τῶν 150 λαϊκῶν, πλήν τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, μεταξύ τῶν ὁποίων πλεῖστοι ἐκ τῶν ἀνηκόντων εἰς τάς παρατάξεις πού προοθοῦν τήν μετατροπή τῆς Ἑκκλησίας σέ «θρησκευτική κοινότητα», φανερά προβληματισμένοι καί μέ διάθεση συμπαρατάξεως εἰς τόν ἀγώνα τοῦ Μακαριωτάτου, ἐναντίον τῆς ὀλεθρίου μετατροπῆς τῆς Ἑκκλησίας σέ «θρησκευτική κοινότητα». Ὁ Μακαριώτατος ἀνεκοίνωσε ὅτι, συντόμως θά κυκλοφορήσῃ «Παραινετική Ἐγκύκλιος» πρός τό πλήρωμα τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἑκκλησίας, διά τήν περαιτέρω ἐνημέρωση καί γραπτή παράθεση τῶν στοιχείων ἐκείνων πού θά βοηθήσουν τούς πιστούς εἰς τήν ὀρθή κατανόηση καθώς καί εἰς τόν ἰδικό τους ἀγώνα ἐνημερώσεως τῶν ἀδαῶν θυμάτων τῆς παραπληροφόρησης καί τῆς προπαγάνδας τῶν «κοινοτικῶν». Μέχρι τότε ὁ Μακαριώτατος παρεκάλεσε ἅπαντας νά ἀπέχουν ἀπό κάθε εἴδους συλλογῆς ὑπογραφῶν, καθώς θά ἐπιμερισθοῦν τήν εὐθύνη τῆς ὑποταγῆς τῆς Ἑκκλησίας εἰς τόν Καίσαρα.